Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u aan de telefoon voor optie 2 kiezen. U kunt dan uw bestelling van herhaalrecepten inspreken op de RECEPTENLIJN.

NB als u merkt dat uw herhalingen onhandig zijn, bijv. omdat het ene medicijn voor te korte tijd herhaaLd wordt, dan kunt u dit ook inspreken.